Irma Treinavičienė

VšĮ Meno terpijos ir socializacijos instituto VYTA įkūrėja ir savininkė

Tapybos ant vandens (ebru) pradininkė Lietuvoje

2006 metai, kovo vidurys… Internete išvydau preciziškai, labai smulkiomis detalėmis nutapytą paveikslą. Pasvarsčiau – per kiek laiko tokį darbą galima atlikti… Kiek pareikalauja laiko toks detalių smulkumas… Tada ir prasidėjo paieškos: kas ir kaip tai atliko, kur tai yra…?

Taip sutikau savo mokytoją, ir pasirodė, jog toks smulkių detalių piešinys atliekamas vos per keletą ar keliolika minučių, kad tai yra ne kas kita kaip tapyba ant vandens, dar kitaip vadinamas marmuravimu. Prasidėjo begaliniai susirašinėjimai ir žinių kaupimas apie šį meną… Viskas atrodė taip nerealu ir neįmanoma, kol neišvydau video… Kaip aš juokauju „Tai buvo meilė iš pirmo lašo“ – išvydusi, ką galima padaryti iš paprasto dažų lašelio, nebegalėjau to paleisti… Juolab, kad man kaip socialiniai darbuotojai, tai pasirodė puiki terapija negalią, dėmesio sutrikimų, savivertės ar dvasinių problemų turintiems žmonėms.

Prasidėjo antrasis ieškojimų etapas – alternatyvių priemonių paieška Lietuvoje… Buvo atlikta išsami paieška spaudoje, internete, mėginama rasti kas užsiimtų bent panašia veikla. Radau nemažai įvairių alternatyvų, tačiau nė vienas jų nebuvo artimas tam, ką siekiau vykdyti ir vystyti… Lietuvoje nebuvo įmanoma rasti nieko panašaus į tai, kas naudojama šiame mene.

Tuomet kilo kita idėja – pasitelkti tai, ką turime – ES projektus. Buvo sukurtas pirmasis projektas „Negalės įveikimas bei socializacija pasitelkiant Ebru“, bei pirmoji šio meno pristatomoji paroda Lietuvoje, Vilniaus pedagoginiame universitete. Projekto metu į Lietuvą atvykęs tapybos ant vandens meistras suteikė žinias bei įgūdžius reikalingus toliau tobulinti šį meną savarankiškai bei vykdyti šio meno sklaidą, vystymą ir puoselėjimą. Visų šių darbų dėka buvo įkurta VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA.

 

Išsilavinimas ir patirtis:

Šiaulių universitetas Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.

Šiaulių universitetas Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Laimėtas JTBA ir Šv. Benedikto gimnazijoje autorinis projektas „Negalės įveikimas bei galimybės socializuotis pasitelkiant ebru“

NVGN „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ VYTA dailės mokytoja.

Alytaus apskrities socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo komisijos pirmininko pavaduotoja.

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, socialinė darbuotoja – meno terapijos konsultantė.

Laimėtas kvalifikacijos kėlimo projektas „The therapy elements of Turkish traditional art VYTA in social work“

2010-2015 m. vykdyta socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa “VYTA meno terapijos teoriniai ir praktiniai mokymai” (kodas 596870807).

2019 m birželio mėn. dalyvauta projekte „Patirties pasidalijimas plečiant socialinius, ekonominius moterų teisių gebėjimus Ozurgetyje“ kartu su Alytaus rajono savivaldybe, Alytaus VVG, Alytaus miesto moterų krizių centru.

Vesti kvalifikacijos kėlimo kursai:

Tarich ve Tabiat Vakfi „VYTA mokymų seminaras“.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

KTU Edukacinės kompetencijos centro seminaras „Socialinių problemų sprendimas. Socialinių projektų rengimas“.

Kvalifikacijos kėlimo mokymai informacijos kaupimo ir sklaidos centrų specialistams „Gerosios patirties sklaida Lietuvoje, Rytų ir Vidurio Europoje“.

Mokymai „Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, užimtumas“. „Vadovavimo ir lyderiavimo įgūdžiai“.

Mokymai „Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, užimtumas“. „Socialinė psichologija“

„Vyta meno terapijos teoriniai ir praktiniai mokymai“ (kodas 596870807)