Grafika ir piešimas

Kas yra grafika?

Grafikos menas –  vaizduojamasis menas, pagal paskirtį skirstomas į tris grupes: lakštinę, knyginę ir taikomąją grafiką. Lakštinė grafika yra atspaudai, atlikti klasikinėmis arba šiuolaikinėmis grafikos spaudos technikomis, tokiomis kaip giliaspaudė, iškilioji spauda ar litografija, šilkografija. Šiomis technikomis kuriami pavieniai atspaudai – estampai, arba jų ciklai. Kartais sakoma, kad grafikos estampo menas – viskas kas atspausta… Kitos dvi į grafikos meno kontekstą patenkančios sritys turi labai daug įvairių smulkesnių rūšių, tokių kaip  knygų ir kitos spaudos kūrimas, ruošimas, maketavimas, reklamos ir plakatų gamyba. Prie knyginės grafikos taip pat skiriama iliustracija, kaligrafija ir akvarelės tapyba, net pašto ženklai ir inicialų kūrimas… Istoriškai grafikos menas susiformavo kaip techninė tiražavimo priemonė (ir dabar kai kurių darbų tiražai būna labai dideli), naudota nuo seniausių laikų – nuo tada, kai atsirado slystančiojo pricipo spaudos mašinos. Būtent todėl visais laikais grafikos menas buvo tas, kuris  atspindėjo kasdienes aktualijas, buvo pritaikytas masinei propagandai ir agitacijai. Dėl tokių dauginimo galimybių, ar tai būtų estampai ar knygos ar padriki piešiniai, grafikos menas gali nuosekliai atkurti kokią nors istoriją ar cikle išnagrinėti menininko pasirinktą temą.

Kaip vyksta grafikos ir piešimo būrelis?

Grafikos ir piešimo būrelio metu vaikai mokosi piešti (pagal jų individualius poreikius). Kam labiau įdomu nagrinėti grafikos technikas ir jų integravimą į kasdienę veiklą, o kam labiau aktualu piešti grafinius piešinius ant VYTA popieriaus ar paprasto popieriaus, naudojant grafines piešimo priemones. Tokio būrelio metu vaikai išmoksta pritaikyti grafiką daugelyje kitų sričių, koncentruoti dėmesį į smulkias detales. Ir žinoma, pagrindinių grafikos meno sričių: piešimo, tušo tapybos, atviručių kūrybos, knygelių ir sąsiuvinių rišimo, kelių grafikos spaudos technikų.

Svarbiausia būrelio veikla – grafinis piešimas, antra pagrindinė veikla būrelyje, kiek vyresniems vaikams (maždaug nuo 7 metų), grafikos technikų (pritaikomų dirbti namie) mokymasis ir įvairus jų integravimas į kasdienę veiklą.Pagrindinis tikslas – išmokyti vaikus naudoti grafinį piešinį, kaip būdą papasakoti tai, ką jie įsivaizduoja, kitaip – lavinti vaikų fantaziją ir kūrybinę raišką grafikos lauke. Pradedant paprasto piešinio, proginių ir teminių atvirukų gaminimu, baigiant ex-librio ar herbo (inicialo) kūrimu. Ilgalaikio būrelio privalumas, tas kurį aš vertinu labiausiai, galimybė kurti tęstinius darbus, ar mokytis technikų, kurios nėra įgyvendimanos per vieną dieną. Taip pat atsiveria galimybė kiekvienam vaikui individualiai pritaikyti jam labiausiai patinkančias priemones ir technikas, analizuoti kūrybinius procesus. Artėjant tradicinėms šventėms vaikai gauna temas, jas įgyvendina jau išmoktais būdais arba mokinasi kažką naujo. O jeigu kurie nenori dirbti pagal siūlomas temas – visada yra galimybė reikšti savo individualius kūrybinius atradimus.J

Vienoje būrelio grupėje dirba ne daugiau kaip 8 vaikai, tad garantuojamas individualus dėmesys.

Kokios priemonės naudojamos grafikos ir piešimo būrelyje?

Grafiniam piešimui naudojamos grafinės priemonės: skiestas ir grynas tušas, akvarelė, spalvoti rašalai, presuota ir deginta anglis, sepija, sangvinas, kreida. Taip pat naudojame paprastą grafitą, pieštukus ir chemines grafinio piešimo priemones – markerius, flomasterius, rapitografus ir t.t. Grafikos technikoms naudojami specialūs įrankiai: rėžtukai, kaltukai, linoleumas, medis, linas, siūlai, estampiniai (vandens pagrindo) dažai, minkštas popierius.

Kokia grafikosir piešimo būrelio trukmė?

Grafikos ir piešimo būrelis vyksta du kartus  per savaitę, vieno užsiėmimo laikas 90 min.

 Kokia grafikos užsiėmimo kaina?

Grafikos ir piešimo būrelis kainuoja 65 Eur per mėnesį, vienos pamokos kaina – 8 Eur.

Kaip pasiruošti grafikos užsiėmimui?

Grafikos ir piešimo būreliui specialiai ruoštis nereikia, būrelyje suteikiamos visos pagrindinės priemonės. Visus sukurtus, pabaigtus darbelius vaikai nešasi namo. Papildomas priemones, jeigu vaikai nori (pavyzdžiui didesnio nei A2 formato popierių, ar savo asmeninę akvarelę), turi nusipirkti patys.